tako izgleda
 
KOROŠKO ŠALEŠKI JAMARSKI KLUB "SPELEOS-SIGA" VELENJE
Črnova 52a (p.p. 138), 3320 VELENJE
Davčna številka: 86758357 TRR: SI56 6100 0002 0464 437 Delavska hranilnica
e-mail
kje smo
KŠJK SPELEOS-SIGA

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Društvo "Raznolikost podeželja"

Podprto s subvencijo Islandije, Lihtenštajna in Norveške preko Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma


REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA RAZVOJ IN EVROPSKE ZADEVE
Varstvo kraških jam in pitne vode

Program "Mladi v akciji" - EU, Mestna Občina Velenje

 
OBJAVE V MEDIJIH
OBVESTILA
MI DELAMO...
HUDA LUKNJA
STROKOVNA EKSKURZIJA SKOZI JAMO
UČIMO SE JAMARKSE TEHNIKE
ODKRIVAMO NOVE SVETOVE
SPOŠTUJEMO JAME