PROJEKTI
KRAŠKE JAME NA OBMOČJU OBČIN LAŠKO, ŠTORE, VOJNIK IN CELJE

Vsi dobro poznamo kraška območja J in JZ Slovenije. Manj poznan pa je osameli kras na območju občin Laško, Štore, Vojnik in Celje, zato smo se jamarji Koroško Šaleškega jamarskega kluba "Speleos-Siga" Velenje odločili, da izvedemo projekt Kraške jame na območju občin Laško, Štore, Celje in Vojnik, ki bo financiran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

V letu 2009 bomo raziskovali območje LAS-a in skušali najti čim več kraških jam, katere bomo raziskali, opisali, izmerili. Dokumentirali bomo tudi divja odlagališča odpadkov v jamah, saj so ta grožnja na poti trajnostnega razvoja ter zdravega in kvalitetnega življenja posameznika. Odpadki v kraških jamah predstavljajo grožnjo virom pitne vode. Vzpostavili bomo kataster divjih odlagališč odpadkov v jamah. Poseben poudarek bomo dali jamam na vodovarstvenih območjih, na območjih Nature 2000 ter na zavarovanih območjih narave. V drugi polovici leta bomo organizirali strokovne ekskurzije za domačine, kjer bomo udeležencem seznanili s kraškimi pojavi v okolici njihovih domov. Domačine bomo osveščali o pomenu varstva narave in pitne vode.

Nameni in cilji našega projekta so domačine vzpodbuditi za aktivno sodelovanje pri varovanju narave in okolja, jih seznaniti o nastanku kraških jam in krasa kot celote, o pretakanju kraških jam, o varovanju biodiverzitete in habitatov, o pomenu pitne vode ter vzpostavitev geografskega informacijskega sistema o jamah.

Precej ljudi svoj prosti čas preživlja nekakovostno, zato vabimo vse zainteresirane, da se nam pridružijo pri raziskovanju jam. Zanje bomo organizirali jamarsko šolo. Vse domačine vabimo, da nam posredujejo podatke o kraških jamah na speleos.siga@gmail.com ali na 031/530 701. Na nas se lahko obrnejo tudi z vprašanji o jamah, krasu.

Mojca Hribernik

 

PREDSTAVITEV PROJEKTA
 

 

 


 

PREGLED IN OPIS JAM