PROJEKTI
Link: Zgibanka Kraške jame na območju občin Laško, Štore, Celje in Vojnik
KRAŠKE JAME NA OBMOČJU OBČIN LAŠKO, ŠTORE, CELJE IN VOJNIK


PREGLED JAMOPISI JAM

JAMA V SOCKI

 • Kat. št. jame: 1346
 • Koordinate GK:X: 133989 Y: 521051 Z: 470
 • Koordinate WGS-84:Y: 46,34976 X: 15,26870
 • Dolžina: 7m
 • Globina: 1m
 • Geološki podatki: jama v lehnjaku
 • Hidrografski podatki: jama občasni izvir
 • Naravovarstveni podatki: ni odpadkov
 • Sigove tvorbe:
 • Nastanek jame: freatični

PASJA JAMA

 • Kat. št. jame: 1369
 • Koordinate GK: X: 109018 Y: 518821 Z: 750
 • Koordinate WGS-84:Y: 46,12516 X: 15,23874
 • Dolžina: /
 • Globina: /
 • Geološki podatki: v okolici je apnenec
 • Hidrografski podatki: suha jama - brez vodnega toka, brez jezer
 • Naravovarstveni podatki: Zasuta z odpadki - nedostopna.
 • Sigove tvorbe: /
 • Nastanek jame: /

DIVJI FAROVŽ

 • Kat. št. jame: 1370
 • Koordinate GK:X: 113050 Y: 518735 Z: 320
 • Koordinate WGS-84:Y: 46,16144 X: 15,23779
 • Dolžina: m
 • Globina: m
 • Geološki podatki: dolomit
 • Hidrografski podatki: suha jama - brez vodnega toka, brez jezer
 • Naravovarstveni podatki: ni odpadkov
 • Sigove tvorbe: Nekaj malega sige.
 • Nastanek jame: udornica, selektivna erozija

LINDEŠKA JAMA

 • Kat. št. jame: 2304
 • Koordinate GK:X: 134210 Y: 525187 Z: 525
 • Koordinate WGS-84:Y: 46,35161 X: 15,32244
 • Dolžina: 15m
 • Globina: 5m
 • Geološki podatki: triasni kristalast apnenec
 • Hidrografski podatki: suha jama - brez vodnega toka, brez jezer
 • Naravovarstveni podatki: manjša količina odpadkov - posamezni kosi.
 • Sigove tvorbe: Nekaj sigovih prevlek in drobnih kapnikov (stalaktitov).
 • Nastanek jame: freatični

FANTOVSKA LUKNJA 1

 • Kat. št. jame: 3966
 • Koordinate GK:X: 117599 Y: 523791 Z: 524
 • Koordinate WGS-84:Y: 46,20222 X: 15,30348
 • Dolžina: 16m
 • Globina: 11m
 • Geološki podatki: triasni masivni apnenec
 • Hidrografski podatki: suha jama - brez vodnega toka, brez jezer
 • Naravovarstveni podatki: manjša količina odpadkov; del stene je popisan s podpisi obiskovalcev. V jami sta dve leseni lestvi, ki jih uporabljajo domačini za prehod v zgornji del jame. Po tleh so živalske kosti. Jama je dosti obiskana s strani domačinov.
 • Sigove tvorbe: Stene so rahlo prevlečene si sigo.
 • Nastanek jame: verjetno vadozni

FANTOVSKA LUKNJA 2

 • Kat. št. jame: 3967
 • Koordinate GK:X: 117816 Y: 523996 Z: 480
 • Koordinate WGS-84:Y: 46,20416 X: 15,30614
 • Dolžina: 56m
 • Globina: 4m
 • Geološki podatki: triasni masivni apnenec
 • Hidrografski podatki: suha jama - brez vodnega toka, brez jezer
 • Naravovarstveni podatki: ni odpadkov Jamo je poznana med domačini, kateri tudi občasno zahajajo v jamo. Kapniki so poškodovani.
 • Sigove tvorbe: Stene prevlečene s sigo, nekaj kapnikov.
 • Nastanek jame: freatični

VOLČJA JAMA

 • Kat. št. jame: 3968
 • Koordinate GK:X: 118094 Y: 523419 Z: 399
 • Koordinate WGS-84:Y: 46,20668 X: 15,29868
 • Dolžina: 15m
 • Globina: 8m
 • Geološki podatki: triasni masivni apnenec
 • Hidrografski podatki: suha jama - brez vodnega toka, brez jezer
 • Naravovarstveni podatki: večje količine odpadkov Vrtača, kjer je vhod v jamo, in vhod jame sta zadelana z odpadki tako, da jama ni dostopna.
 • Odpadki so različni: gospodinjski, bela tehnika, plastika. Vsega je nekaj kubikov.
 • Sigove tvorbe: /
 • Nastanek jame: freatični

JAMA NA GREBENU

 • Kat. št. jame: 4383
 • Koordinate GK:X: 134914 Y: 521801 Z: 635
 • Koordinate WGS-84:Y: 46,35806 X: 15,27848
 • Dolžina: 22m
 • Globina: 1m
 • Geološki podatki: Triasni dolomit
 • Hidrografski podatki: suha jama - brez vodnega toka, brez jezer
 • Naravovarstveni podatki: ni odpadkov
 • Sigove tvorbe: ne
 • Nastanek jame: freatični

KAPLARJEVO BREZNO

 • Kat. št. jame: 4706
 • Koordinate GK: X: 107444 Y: 516657 Z: 640
 • Koordinate WGS-84: Y: 46,11105 X: 15,21070
 • Dolžina: 25m, Globina: 13m
 • Geološki podatki: apnenec
 • Hidrografski podatki: suha jama - brez vodnega toka, brez jezer
 • Naravovarstveni podatki: V jamo je precej odpadkov, videti so že stari. Delno se prekriti z zemljo in listjem.
 • Sigove tvorbe: Nekaj malega sige.
 • Nastanek jame: vadozni

JAMA NA CELJSKEM GRADU

 • Kat. št. jame: 4889
 • Koordinate GK: X: 119540 Y: 521240 Z: 397
 • Koordinate WGS-84: Y: 46,22770 X: 15,25850
 • Dolžina: /
  Globina: /
 • Geološki podatki: /
 • Hidrografski podatki: suha jama - brez vodnega toka, brez jezer Naravovarstveni podatki: zasut vhod - jama je nedostopna
 • Sigove tvorbe: /
 • Nastanek jame: /

VOTLINA NAD PLJUSKANICO

 • Kat. št. jame: 5895
 • Koordinate GK: X: 108974 Y: 517930 Z: 430
 • Koordinate WGS-84: Y: 46,12478 X: 15,22721
 • Dolžina: 71m,
 • Globina: 6m
 • Geološki podatki: apnenec
 • Hidrografski podatki: V jami je potok, ki pa ne teče skozi vhod jame oz. teče iz jame le ob visokem vodostaju.
 • Naravovarstveni podatki: V jami ni odpadkov.
 • Sigove tvorbe: Siga, kapniki.
 • Nastanek jame: freatični

BREZNO V SEVCAH

 • Kat. št. jame: 7618
 • Koordinate GK: X: 110748 Y: 514773 Z: 280
 • Koordinate WGS-84: Y: 46,14082 X: 15,18642
 • Dolžina: 25m
 • Globina: 20m
 • Geološki podatki: krušljivi apnenec
 • Hidrografski podatki: suha jama - brez vodnega toka, brez jezer
 • Naravovarstveni podatki: V breznu so posamezni kosi odpadkov, predvsem plastika.
 • Sigove tvorbe: Lepo zasigano brezno s precej kapniki.
 • Nastanek jame: vadozni

JAMA ŠKALE

 • Kat. št. jame: 7797
 • Koordinate GK: X: 109789 Y: 516951 Z:
 • Koordinate WGS-84: Y: 46,13214 X: 15,21457
 • Dolžina: m
 • Globina: m
 • Geološki podatki: apnenec
 • Hidrografski podatki: suha jama - brez vodnega toka, brez jezer
 • Naravovarstveni podatki: ni odpadkov
 • Sigove tvorbe: ni
 • Nastanek jame: razpoka v steni

ULČNIKOVA JAMA

 • Kat. št. jame: 7799
 • Koordinate GK: X: 107109 Y: 518901 Z: 264
 • Koordinate WGS-84: Y: 46,10798 X: 15,2397
 • Dolžina: 34m
 • Globina: 0m
 • Geološki podatki: apnenec
 • Hidrografski podatki: jama stalni izvir - Iz jame izvira potoček, ki teče skozi jamo.
 • Naravovarstveni podatki: Posamezni kosi kosti govejih živali, drugih odpadkov ni. Na kapnikih so vidne poškodbe.
 • Sigove tvorbe: Vhodni del je brez sige. Nadaljevanje (ožji rov) je zasigan. Nekaj je kapnikov, zaves.
 • Nastanek jame: freatični

ŽNIDARJEVA JAMA

 • Kat. št. jame: 8375
 • Koordinate GK: X: 111499 Y: 525145 Z: 576
 • Koordinate WGS-84: Y: 46,14728 X: 15,3207
 • Dolžina: 15m
 • Globina: 4m
 • Geološki podatki: apnenec
 • Hidrografski podatki: suha jama - brez vodnega toka, brez jezer
 • Naravovarstveni podatki: ni odpadkov
 • Sigove tvorbe: ne
 • Nastanek jame: freatični
JAMA POLANE
 • Kat. št. jame: 8376
 • Koordinate GK: X: 111014 Y: 525688 Z: 697
 • Koordinate WGS-84: Y: 46,142907 X: 15,32771
 • Dolžina: 10m
 • Globina: 3m
 • Geološki podatki: apnenec
 • Hidrografski podatki: suha jama - brez vodnega toka, brez jezer
 • Naravovarstveni podatki: manjša količina odpadkov
 • Sigove tvorbe: Nekaj sige.
 • Nastanek jame: freatični

BREZNO NA CELJSKI KOČI

 • Kat. št. jame: 8377
 • Koordinate GK: X: 116481 Y: 521912 Z: 765
 • Koordinate WGS-84: Y: 0 X: 0
 • Dolžina: 10m
 • Globina: 6m
 • Geološki podatki:
 • Hidrografski podatki: suha jama - brez vodnega toka, brez jezer
 • Naravovarstveni podatki: drugo zasuto, nedostopno
 • Sigove tvorbe: /
 • Nastanek jame: vadozni

BREZNO V VINSKIH PEČINAH

 • Kat. št. jame: 8680
 • Koordinate GK: X: 111456 Y: 525160 Z: 585
 • Koordinate WGS-84: Y: 46,14689 X: 15,3209
 • Dolžina: 15m
 • Globina: 6m
 • Geološki podatki:
 • Hidrografski podatki: suha jama - brez vodnega toka, brez jezer
 • Naravovarstveni podatki: ni odpadkov ni odpadkov
 • Sigove tvorbe: ne
 • Nastanek jame: vadozni

LUKNJA GOJAČ

 • Kat. št. jame: 8687
 • Koordinate GK: X: 116909 Y: 525328 Z: 681
 • Koordinate WGS-84: Y: 46,19595 X: 15,32336
 • Dolžina: 30m
 • Globina: 16m
 • Geološki podatki: Triasni apnenec. Jama nastala v tektonski razpoki. Stene so zasigane po tleh je kamniti grušč.
 • Hidrografski podatki: suha jama - brez vodnega toka, brez jezer
 • Naravovarstveni podatki: manjša količina odpadkov - pločevinke, steklo, steklenice.
 • Sigove tvorbe: Stene so zasigane, kapniki.
 • Nastanek jame: tektonski

BREZNO NA TOLSTEM VRHU

 • Kat. št. jame: 8698
 • Koordinate GK: X: 116424 Y: 522127 Z: 834
 • Koordinate WGS-84: Y: 0 X: 0
 • Dolžina: 20m
 • Globina: 10m
 • Geološki podatki:
 • Hidrografski podatki: suha jama - brez vodnega toka, brez jezer
 • Naravovarstveni podatki: manjša količina odpadkov
 • Sigove tvorbe: nekaj sige.
 • Nastanek jame: razpoka, ki je verjetno nastala ob tektonski razpoki

BUNKER PRI ZIDANEM MOSTU

 • Kat. št. jame: 8745
 • Koordinate GK: X: 104964 Y: 513100 Z: 230
 • Koordinate WGS-84: Y: 46,088810000000002 X: 15,16461
 • Dolžina: 19m
 • Globina: 3m
 • Geološki podatki:
 • Hidrografski podatki: suha jama - brez vodnega toka, brez jezer
 • Naravovarstveni podatki: ni odpadkov
 • Sigove tvorbe:
 • Nastanek jame: umetni nastanek

LEMBERŠKO BREZNO

 • Kat. št. jame: 8794
 • Koordinate GK: X: 130985 Y: 519116 Z: 373
 • Koordinate WGS-84: Y: 46,32279 X: 15,24343
 • Dolžina: 10m
 • Globina: 4m
 • Geološki podatki: apnenec
 • Hidrografski podatki: suha jama - brez vodnega toka, brez jezer
 • Naravovarstveni podatki: ni odpadkov
 • Sigove tvorbe: Nekaj sige.
 • Nastanek jame: vadozni

BIZLOVA ZIJALKA

 • Kat. št. jame: 8795
 • Koordinate GK: X: 133158 Y: 525660 Z: 440
 • Koordinate WGS-84: Y: 46,34213 X: 15,32853
 • Dolžina: 26m
 • Globina: 8m
 • Geološki podatki: apnenec
 • Hidrografski podatki: suha jama - brez vodnega toka, brez jezer
 • Naravovarstveni podatki: Odpadkov ni. Kapniki pa so poškodovani.
 • Sigove tvorbe: Nekaj sige.
 • Nastanek jame: freatični

MAVHERJEVO BREZNO

 • Kat. št. jame: 8796
 • Koordinate GK: X: 132749 Y: 526242 Z: 607
 • Koordinate WGS-84: Y: 46,33843 X: 15,33607
 • Dolžina: 13m
 • Globina: 11m
 • Geološki podatki: apnenec
 • Hidrografski podatki: suha jama - brez vodnega toka, brez jezer
 • Naravovarstveni podatki: manjša količina odpadkov - nekaj komunalnih odpadkov.
 • Sigove tvorbe: Sigove prevleke, kapniki.
 • Nastanek jame: vadozni

GUZEJEVA JAMA

 • Kat. št. jame: 8994
 • Koordinate GK: X: 114960 Y: 527796 Z: 505
 • Koordinate WGS-84: Y: 46,178319999999999 X: 15,355219999999999
 • Dolžina: 19m
 • Globina: 8m
 • Geološki podatki: apnenec
 • Hidrografski podatki: suha jama - brez vodnega toka, brez jezer
 • Naravovarstveni podatki: ni odpadkov
 • Sigove tvorbe: nekaj sige.
 • Nastanek jame: freatični

 

GUZEJEVA JAMA 2

 • Kat. št. jame: / - jama še ni registrirana. Našli smo jo med terenskimi raziskavami.
 • Koordinate GK: X: Y: Z:
 • Koordinate WGS-84: Y: X:
 • Dolžina: m
 • Globina: m
 • Geološki podatki: apnenec
 • Hidrografski podatki: suha jama - brez vodnega toka, brez jezer
 • Naravovarstveni podatki: ni odpadkov
 • Sigove tvorbe: Sigove prevleke, precej kapnikov.
 • Nastanek jame: freatični

FANTOVSKA LUKNJA 3

 • Kat. št. jame: / - jama še ni registrirana. Našli smo jo med terenskimi raziskavami.
 • Koordinate GK: X: Y: Z:
 • Koordinate WGS-84: Y: X:
 • Dolžina: m
 • Globina: m
 • Geološki podatki: apnenec
 • Hidrografski podatki: neaktiven vhod, v notranjosti voda, nekdanji ponor
 • Naravovarstveni podatki: manjša količina odpadkov
 • Sigove tvorbe: Nekaj sige, drobne sigove tvorbe.
 • Nastanek jame: freatični