SREČANJE JAMARJEV SRBIJE od 15.5. do 18.5.2008

Člani odprave:

Stražar Aleš
, jamar, reševalec, vodja reševalne ekipe, inštruktor jzs, inštruktor jrs;
Clan: JD - Simon Robič Domžale

Bračič Rajko , jamar, reševalec, vodja reševalne ekipe, inštruktor jzs, inštruktor jrs;
Clan: KŠJK - Speleos-Siga Velenje

Hribernik Mojca , jamar, reševalec, vodja reševalne ekipe;
Clan: KŠJK - Speleos-Siga Velenje

Šajtegelj Boris , jamar, reševalec;
Clan: KŠJK - Speleos-Siga Velenje

Novak Adrijana , jamarski pripravnik;
Clan: KŠJK - Speleos-Siga Velenje

Trajanje odprave:

Od 15.05.2008 - 18.05.2008;

Kraj izobraževanja:

Srbija - Valjevo - Planina Povlen - Vrančev ponor;

Organizator:

Društvo istraživača "Vladimir Mandic Manda", pod vodstvom inštruktorja Speleološke službe Društva istraživača , v Valjevu, Ivana Nastiča.

Namen udeležbe:

Na povabilo organizatorja smo se udeležili jamarskega srečanja, nudili pomoč pri učenju in prikazu tehnike ter pri izposoji opreme, potrebni za reševanje iz jame.

Splošno o izobraževanju in srečanju jamarjev Srbije:

V okviru drugega Srečanja jamarjev Srbije, je v nedeljo 18.05.2008, v Vrancevem ponoru, približno 30 km južno od Valjeva, potekal javni prikaz jamarske reševalne akcije, ob sodelovanju Društva istraživaca "Vladimir Mandic - Manda" in Zdravstvenega centra Valjevo, ter ob pomoči slovenskih jamarskih reševalcev, članov Jamarske reševalne službe Slovenije. Potek reševanja iz jame, globoke cca 40 metrov, so prisotni lahko spremljali na platnu, kjer se je predvajal neposreden video prenos dogajanja v jami.

Vaji so prisostvovali pomembni predstavniki Ministrstva za obrambo Republike Srbije, Sekretariata za notranje zadeve v Valjevu, Gasilske enote, Civilne zašcite, Mestne občine Valjevo, predstavniki in sodelavci Zdravstvenega centra Valjevo, predstavniki medijev itd.

Namen reševalne vaje je bil predstaviti prisotnim, kako reševalna akcija poteka in kaj vse je za njo potrebno, da se lahko izvede varno in ucinkovito (organizacija in potek vaje, tehnično znanje in fizicna usposobljenost, potrebna oprema). Primer reševalne akcije iz preteklega leta, ki se je žal iztekel tragično, zaradi neusposobljenih reševalcev za reševanje iz globine, pa je pripeljal problem do te točke, da so se odločili združiti svoje moči Zdravstveni center, z opremo in jamarji iz Raziskovalnega društva, z znanjem. Povezani v sodelovanju, bodo učinkovitejši, ko bo pomoč nujno potrebna. Vendar pa vse to nakazuje na nujnost ustanovitve Jamarske reševalne službe v Srbiji, na državni ravni.

Naš prispevek:

Naš prispevek je bil pomoč pri izvedbi vaje in krepitev vezi med ostalimi jamarji Srbije.

Dogodki po dnevih:

V petek, 16.05.2008

Dragov ponor
•  opremljanje brezna do globine 180 m;

Vrančev ponor
•  ogled okolice jame;
•  ogled jame od znotraj - spust vanjo;
•  opremljanje jame z vrvmi in svedrovci (10 sidrišč);
•  priprava osnovnega načrta za izvedbo predvidene vaje v nedeljo;

V soboto, 17.05.2008

Vrančev ponor
•  postavitev sistema za reševanje;
•  očiščenje okolice in zavarovanje vhoda v jamo;
•  opremljanje jame posebej za snemalca;
•  razdelitev nalog in funkcij med izvajalce reševalne vaje;
•  3-kratna ponovitev vaje reševanja z nosili;
•  diskusija o problemih, ki so se med izvedbo pojavili ter njihovo reševanje;

Tabor - Povlen
•  kratke predstavitve jamarskih klubov iz Srbije (prezentacije in nagovori predstavnikov);
•  opredelitev nujnosti ustanovitve Jamarske reševalne službe v Srbiji;
•  predstavitev organiziranosti in delovanja slovenske Jamarske reševalne službe in pomembnosti izobraževanja, predvsem pa obnavljanja pridobljenih znanj v praksi;

V nedeljo, 18.05.2008

Vrančev ponor
•  izvedba vaje;
•  navezovanje stikov s pomembnimi gosti;
•  komentiranje izvedbe konkretne reševalne akcije;
•  predstavitev jamarske reševalne službe medijem ;

Zavedamo pomembnosti sodelovanja z jamarskimi kolegi iz Srbije, še posebej sedaj, ob kočljivem in pomembnem trenutku ustanavljanja Srbske jamarske reševalne službe ("Spelospasilačke službe"), kjer jim lahko ravno mi, s svojimi dolgoletnimi izkušnjami, z nasveti in prakso pomagamo.

Adrijana Novak